คืออันเดิมผมไม่มี switch และ rocket m2 ครับ

แต่ layout ใหม่นี่มีเพิ่ม rocket m3 เข้ามาเลยต้องซื้อ switch เพิ่มแล้วต้อง set อะไรเป็นพิเศษเปล่าครับหรือต่อตรงๆแบบนั้นได้เลย พอดีไม่เคยใช้ switch