ลงเรียบร้อยแล้วพอจะเล่น ดันขึ้นประมาณว่า wrong dise หมายความว่าไงอ่ะคับ