ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบปัญหา

Bios ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
ถอดถ่านBiso ออกเปิดติด
พอใส่ถ่านBiso เปิดเครื่องไม่ติด ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ BIOS ป่าว
ควรแก้ไขอย่างไรดี