เหมือนในรูปอะครับ กด /F ก็แล้ว Repair ก็แล้ว พอมาเช็คใหม่ ก็เป็นเหมือนเดิมอะครับ