คือผมเล่นเวอร์ชั่นภาษาต่างด้าวแล้วมันจะจบแล้วอะ
อยากจะถามว่าเอาเซฟภาษาต่างด้าวมาล่เนเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้ไหม
ไม่อยกาเล่นไหมรับความหลอนไมได้