อยากทราบเรื่องระบายความร้อนกับประสิทธภาพของการด์ตัวนี้อะครับ
ว่ามันจะสมราคาหรือไม่ ขอบคุณนะครับ