http://www.quicktionnaire.com/index....=64127&lang=en

รบกวนขอความร่วมมือช่วยตอบกลับแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง"ลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ไอโฟน"หน่อยค่ะ คำถามอาจจะมีหลายข้อ แต่ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ

แบบสอบถามนี้ตอบได้ทั้งท่านที่มีไอโฟนและไม่มีไอโฟนค่ะ

ขอบคุณมากๆ