ผมอยากทราบว่า trigger port กับ public port มันต่างกานไงอะแล้วตัวไหนเปง port ที่ออกกานแน่อะคับ