ขอคำชี้แนะ เรื่องการเชื่อมต่อระหว่างคอม 2 เครื่องที่อยู่คนละที่โดยการหมุน Model โทรศัพท์ครับ
ใช้โปรแกรมอะไรครับ แล้วใช้อุปกรณ์อะไรช่วยครับ
คือ 1.เครื่องตัวแรกลงโปรแกรมเรียบร้อยเป็นตัวหลัก ออกเน็จได้
2.เครื่องอีกตัวเป็นตัวหมุน Model ไปใช้เครื่องหลักนะครับโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็จใช้หลักของการหมุน Model แทน ผมไม่รู้จะทำยังไง
ช่วยบอกด้วยครับ ขอบคุณมากครับ