แก้ไงให้ เข้า วิดโดนไปเลยหรอ ผมไม่ได้ ตั้งหรัสด้วยครับ