ทั้งโหลดทั้ง ลงจากแผ่น acerยังลง ไม่ได้ ลองไปที่ ร้าน ก็ ลงไม่ได้ ได้ ใครมีผมขอทีนะครับ วิน xp sp3 ครับ