จะเอา spark 7300 GT maxx มาทำ SLI ใครมีบอร์ดราคาไม่แพงมากติดต่อมา หรือจะแลกกับ

บอร์ด ASUS P5VDC-X ก็ได้นะครับ เพิ่มเงินหั้ยครับ