มันจะมีไฟล์ ที่ชื่อ vcredist_x86 <<< ไม่ทราบว่า ไฟล์ตัวนี้ มันต้องบังคับให้ Run install ถึงจะเล่นเกมส์ ได้ แล้วมันมีผลเสียอะไรไหม vcredist_x86 กับไฟล์ตัวนี้