การ cossfire ต่างรุ่นต่างค่ายจะได้ ม่าย คับ
แล้วมันจะมีผลอะไรหรือ ป่าว คับ
ระหว่าง 3650 top asus กับ 3850 ICEQ TURBO X HIS
ช่วยชี้แนะด้วย คับ