ไม่ทราบว่า Sound Card ของ PHILIPS PSC703 rhythmic edge Acustic รุ่นนี้คุณภาพเสียงเป็นอย่างไร
เมื่อเทียบกับ Sound Card ของ SB Live CT4760 4.1
คือไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Sound Card เลยครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณครับ