ตามไปดูตามนี้

http://www.*****************/board/vi...e%3D1#pid59098