4.45 ไหวป้าวอะครับ แล้วตั้งเขียนแบบ โอเวอร์เบรินต้องทำไงครับ