ผมใส่แผ่นไดว์เวอร์ เมนบอร์ด
มันขึ้นว่า
Can't Execute Kernel Mode Driver Service