เป็นโปรแกรม GAMESPEED ของค่ายไทเกอร์ ที่ช่วยเร่งเกมส์ให้ทำงานเร็วขึ้น อยากรู้ว่าใครรู้บ้างว่ามีผลเสียกับเครื่องป่าวถ้านำมาใช้ ถ้ามีจะทำให้เครื่องเสียเป็นไง