เครื่องผม สเปค cpu 7200
ram 2G
vga gf 9500 gt
ถามนะครับ
1. สามารถ ra3 ได้ไมครับ
2.ผมสงสัสว่าทำไม pes2008 ผมเล่นแล้วมันมีคลื่นจากบนลงล่าง ตลอดจะมาเปนจังหวะเลยคับ
แต่ pes2009 ไม่เปน(ผมไม่ชอบ2009นะคับ ตัวมันบังคับยาก) มันต้องไปตั้งค่าอะไรไมครับไม่ให้มีคลื่น (คลื่นจะเปนแบบเล้นเดียวนะครับไล่ลงจากบนลงล่าง )