มันทำยังไงอ่ะ ไอแบบที่ตามบอดทั่วไปอะคับ แล้วก้ที่เปนแบบดีเจอ่ะ

จะไปลองทำบ้างไคทำเปนสอนหน่อยนะ