Vga Cooler MUSASHI น็อตยึดก้านมันเล็ก ผมใส่กับ 4850 PCs+
แล้วหลวม เพราะรูใส่น็อตยึดเก่ามันใหญ่ จะหาปะเกน มาใส่ให้รูมันเล็กลง
ใส่น็อตยึดจะได้ไม่หลวม ที่ไหนมี ปะเกน ขายบ้างครับ