พอดีจะเปลี่ยนมาเล่น 9600GSO OC ละ

อธิบายอุปกร ก่อน

Power ใช้ของ Plenty 550W ตัวที่เปน สายถัก อะคับ

เมื่อก่อนเล่น HIS 4670 มี HD IDE 2 ลูก CD-Rom 1 ตัว พัดลม 12 cm 2 ตัว 9 cm 1 ตัว เล่น DMC4 ไม่สะดุด Gear of war สบายๆ

แต่ตอนนิจามาเล่น 9600GSO OC มานต้องเสียบไฟเพิ่มอะงับ

เลยไม่แน่ใจว่าไฟจะพอเป่า

ก้อมีอุปกรที่ อธิบายไปกะงับ

2 HD IDE

1 CD-ROM

2 พัดลม 12CM

1 พัดลม 9 CM

ไฟจะพอเลี้ยงเจ้า 9600GSO OC มั้ยงับ