ลง ACDsee pro3 ใช้มาเป็นปี อยู่ๆก็ใช้ไม่ได้เป็นดังรูปลบลงไหม่หลายครั้งก็ไม่หายครับ