ขาย power color 5750. 1300 บาท
ติดต่อ. สุขชัย 0891384762 บางใหญ่ image.jpg