คืออยากได้ตัวที่ช่วยกระจายสัญญาณไวเลสระยะประมาณ 100 เมตร สภาพสถานที่ไม่ที่โล่งเป็นห้องแถวติดๆกันจะต้องใช้แบบไหนครับขอราคา1500-2000 บาท