เอาตัวไหนดีครับ ระหว่าง 2 ตัวนี้ ลาคา Asus จะแพงกว่านิดหน่อย 212 pounds / LG 180 pounds