เอาไว้ซ่อมแท้ง เติมหมึกใช้ รับรองไม่ขึ้น e5
ราคาคู่ละ 300 บาท ค่าจัดส่ง ธรรมดา 20 บาท EMS 50 บาทครับ
เหลือแค่ 3 คู่

เหมาหมด 900 รวมส่งครับ086-9225564 ออม เชียงใหม่ครับ