ผมใช้m2 รับสัญญาณจาก 3BB WIFI มาใช้ ปัญหาคือสัญญาณจะหลุดทุกๆ 2 นาที ต้องคอย LOGIN ใหม่อยู่เรื่อย
แต่ถ้าใช้ตัวรับของNOTEBOOK เป็นปกติครับ