รับสมัครงานด่วน

1. IT Help Desk 6 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-18,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่ดอนเมือง
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทางด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน Hardware, Software ได้ดี
- มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Hardware, Software เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงาน IT Helpdesk หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
- ผลคะแนน TOEIC 350 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
- ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามาใช้งาน เช่น MS-Office, Adobe Acrobat, In-House Software เป็นต้น
- ดำเนินการวิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
- ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
- ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมให้อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. Graphics Designer 1 อัตรา เงินเดือน 12,000-20,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่บางกะปิ
- ทำงานร่วมกับ Fashion Designer ในการออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขา Graphic design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้าน Graphic design เสื้อผ้า 1 ปีขึ้นไป
- ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี

3. Web Admin 1 อัตรา 12,000-18,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่บางกะปิ
- ดูแล และประสานงานกับหน่วยงานพัฒนา website /IG/FB ทำการติดตาม และ update ข้อมูลของสินค้า ราคา และข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และการขายต่างๆ
- ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง- การตลาดหรือการสื่อสาร
- มีความถนัดทางด้าน online and web page management

สนใจติดต่อ 02-437-5525
พี่จอย : 086-306-3186 หรือ ID LINE : joy2920
email : supaporn@emsoutsourcing.com
www.emsoutsourcing.com