เว็บท่า 16Lao หรือเว็บพอร์ทัล16Laoเป็นเว็บท่าอันดับต้นๆที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆในประเทศจีน จุดเด่นของ 16Lao อยู่ที่มีการเสนอข่าวสารได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก โดยเว็บท่า 16Lao มีการแบ่งหน้าเว็บเป็น16ภาษาและยังแบ่งเป็นประเทศย่อยๆไว้ทั้งหมดอีก240ประเทศ ภายในหน้าเว็บของแต่ละภาษาและหน้าเว็บย่อยของแต่ละประเทศจะรวบรวมข้อมูลและเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้ เพิ่มความสะดวกสบายในการท่องเว็บ ค้นหา และติดตามข่าวสารต่างๆของแต่ละประเทศ และยังสามารถค้นหาข่าวสารได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกจาก Search Engine หลักๆอย่างGoogle , Yahoo , Bing , Baidu และยังมีการรวบรวมSearch Engineตัวอื่นๆไว้ในหน้าเว็บย่อยของแต่ละประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถลิงค์ไปหา Application ต่างๆอย่าง Skype, Line หรือ Facebook ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดๆที่กล่าวมาเห็นได้ว่า เว็บท่า 16Lao นั้นช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการท่องเว็บ ค้นหา และติดตามข่าวสารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้เป็นอย่างดี เว็บท่า 16Lao จึงถือเป็นทางเลือกในการท่องเว็บ ค้นหา และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการท่องเว็บแล้ว ฟังก์ชันการใช้งานของเว็บท่า 16Lao ยังง่ายต่อการเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วน