มีโปรแกรมอะไรที่ทำงานได้เหมือน Norton Protected Recycle Bin แต่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่ามั้ยครับ

แต่หากจะต้องการให้มีตัวนี้มาด้วย ต้องลง Norton SystemWorks ด้วย ซึ่งกินแรมพอตัว พอจะมีโปรแกรมไหนที่ทำงานคล้ายตัวนี้มั้ยครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ

อ้อ... Function ของมัน ไม่เหมือนการกู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle bin นะครับ แต่มันจะเก็บไฟล์บางไฟล์เช่น ถูกเขียนทับโดยอัตโนมัติ หรือไฟล์ temp บางตัว ที่ถูก save ก่อนไฟดับ มีประโยชน์กับผมหลายครั้งแล้วครับ โดยเฉพาะเวลา edit รูปใน Photoshop จะสามารถกู้ไฟล์ต้นฉบับคืนมาได้