คือว่าเพื่อนผมจาปล่อยลำโพง ALTAC LANSING ACS250 สภาพซัก 70% ระบบเสียงยังดีอยู่ลำโพงใช้ได้ มี 3 ชิ้นช่วยประมาณราคาให้หน่อยได้ไหมอะครับ