ผ่า!ธีม เปลี่ยนทุกอย่างที่อยากเปลี่ยน..
------------------------------------
จากการค้นคว้าศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ ธีม อยู่นาน ถึงได้รู้ว่า ธีม สามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ง่ายๆด้วยตนเอง
นึกอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้หมด เพียงแค่เข้าไป เพิ่ม-เปลี่ยนแปลง สคิ๊ปคำสั่งของไฟล์ธีมเท่านั้น ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูที่รูปภาพ: เป็นไฟล์ธีม 2ไฟล์ ซึ่งถูกเปิดด้วยโปรแกรม Notepad เพื่อเปรียบเทียบ สคิ๊ปคำสั่ง และสามารถดึงเอา สคิ๊ปคำสั่งออกมา
ประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ..หลักการและเทคนิคง่ายๆก็ตือ ..การวางไฟล์ที่ต้องการใช้ พร้อมเขียนสคิ๊ปคำสั่งกำกับลงไปให้ถูกต้อง
เพียงเท่านี้ ธีมก็เปลี่ยนไปแล้ว..
(ไม่มีตัวอย่างให้ดู ให้ไปทดลองทำกันเอง)
Link:http://www.bcoms.net/webboard/detail.asp?id=55530