ผมต่อ psu เข้ากะเมนบอดแล้วเปิดเครือ่งปรากฏว่าเปิดแล้วจอไม่ติด แล้วผมมาดูใหม่แล้วต่อใหม่อีกรอบ แล้วจอติดแต่ค้างก่อนเข้าวินโดว เมนบอดจะพังปะคับ