เรื่อง write DVD อะคับ เป็นไรไม่รู้ ช่วยดูให้หน่อยคับ T -T
overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 6 of 6

Thread: เรื่อง write DVD อะคับ เป็นไรไม่รู้ ช่วยดูให้หน่อยคับ T -T

 1. #1
  OverclockZone Member kikuano's Avatar
  Join Date
  7 Nov 2006
  Location
  Chiangrai

  Default เรื่อง write DVD อะคับ เป็นไรไม่รู้ ช่วยดูให้หน่อยคับ T -T

  4C87-2018-2005-477K-055X-4026-3571-CMA6*

  Windows XP 5.1
  IA32
  WinAspi: -
  ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2547 1332

  NT-SPTI used
  Nero Version: 7.2.3.3
  Internal Version: 7, 2, 3, 3
  (Nero Express)
  Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-20A1P> Version: KL05 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.3
  Adapter driver: <IDE> HA 1
  Drive buffer : 2048kB
  Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
  Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
  Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
  CD-ROM: <ASUS CB-5216A >Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.3
  Adapter driver: <IDE> HA 1

  === Scsi-Device-Map ===
  DiskPeripheral : ST380817AS atapi Port 3 ID 0 DMA: On
  CdRomPeripheral : ASUS CB-5216A atapi Port 5 ID 0 DMA: On
  CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-20A1P atapi Port 5 ID 1 DMA: On

  === CDRom-Device-Map ===
  ASUS CB-5216A E: CDRom0
  LITE-ON DVDRW LH-20A1P F: CDRom1
  =======================

  AutoRun : 1
  Excluded drive IDs:
  WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
  BUFE : 0
  Physical memory : 1023MB (1048048kB)
  Free physical memory: 323MB (331520kB)
  Memory in use : 68 %
  Uncached PFiles: 0x0
  Use Inquiry : 1
  Global Bus Type: default (0)
  Check supported media : Disabled (0)

  3.2.2007
  ISO compilation
  2:00:26 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
  Iso document burn settings
  ------------------------------------------
  Determine maximum speed : FALSE
  Simulate : FALSE
  Write : TRUE
  Finalize CD : TRUE
  Multisession : FALSE
  Burning mode : DAO
  Mode : 1
  ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
  Character set : ISO 9660
  Joliet : TRUE
  Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
  Allow more than 255 characters in path : TRUE
  Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

  2:00:27 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
  ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory

  2:00:27 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
  Reader running

  2:00:27 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
  Writer F: LITE-ON DVDRW LH-20A1P running

  2:00:27 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
  First writeable address = 0 (0x00000000)

  2:00:27 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
  Turn on Disc-At-Once, using DVD media

  2:00:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 290
  Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
  Last address to be written: 1762223 (391:36.23, 3441MB)

  2:00:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 302
  Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

  2:00:27 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2733
  Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1P, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: M01, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7

  2:00:27 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 474
  >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
  =========================================

  2:00:27 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
  Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
  2 indices, index0 (150) not provided
  original disc pos #0 + 1762224 (1762224) = #1762224/391:36.24
  relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
  -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1762224 blocks [F: LITE-ON DVDRW LH-20A1P]
  --------------------------------------------------------------

  2:00:27 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
  Prepare recorder [F: LITE-ON DVDRW LH-20A1P] for write in CUE-sheet-DAO
  DAO infos:
  ==========
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
  1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3609034752, ISRC ""
  DAO layout:
  ===========
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
  0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
  0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
  0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
  1762224 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00

  2:00:27 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
  SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME

  2:00:27 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
  Caching of files started

  2:00:28 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
  Cache writing successful.

  2:00:28 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
  Caching of files completed

  2:00:28 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
  Burn process started at 16x (22,160 KB/s)

  2:00:28 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
  Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

  2:00:28 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
  ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
  Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
  Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
  Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
  End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  Disc Application Code: 0 / 0 h
  Extended Information indicators: 7 h
  Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
  Media type ID: M01
  Product revision number: 0
  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..63]:
  00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
  23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
  01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

  2:00:28 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
  Start write address at LBA 0
  DVD high compatibility mode: Yes

  2:05:30 #21 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
  F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
  Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
  Sense Code: 0x0C
  Sense Qual: 0x00
  CDB Data: 0x2A 00 00 1A 74 80 00 00 20 00 00 00
  Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
  Buffer x04370000: Len x10000
  0x55 09 F5 F2 BF 66 CA 1B 22 BB 6D F2 BF 66 CA 1B
  0x22 BB 6D F2 BF 66 CA 1B 22 BB 6D F2 BF F3 25 F7
  0x05 89 E6 F1 BF F3 25 F7 05 89 E6 F1 BF F3 25 F7

  2:05:30 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
  Write error
  F: LITE-ON DVDRW LH-20A1P

  2:05:30 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
  all writers idle, stopping conversion

  2:05:30 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
  Burn process failed at 16x (22,160 KB/s)


  Existing drivers:
  File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2546 17:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
  File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 1, 0, 9, size=102656 bytes, created 30/5/2549 1518 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
  File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=5, 1, 0, 9, size=29568 bytes, created 30/5/2549 1538 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
  File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=5, 1, 0, 9, size=9984 bytes, created 30/5/2549 1512 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)


  ****************

  burn แล้วเน่าเลยคับ ไม่รู้เป็นไร
  อีกอย่าง Nero7 มันไม่มีแบบที่ให้เซ็ทค่าเองเป็นน่าจอแบบวินโดว์หรอคับ? ผมเห็นแต่ที่เป็น แบบ Express เซ็ทค่าอะไรไม่ค่อยได้เลย -*-

 2. #2
  OverclockZone Member Saint's Knight's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006

  Default

  มันอะไรนั้น ยาวเฟื่อย เลย


  ใช้ nero burning rom สิครับ option เพียบ อย่า งง ซะก่อนล่ะ เอิ๊กๆ

 3. #3
  OverclockZone Member Juk63's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006
  Location
  ภูเก็ต (นนทบุรี)

  Default

  ยาวมาก งง

 4. #4
  OverclockZone Member kikuano's Avatar
  Join Date
  7 Nov 2006
  Location
  Chiangrai

  Default

  คือผม เบิร์น Data DVD อะคับ ใช้ Lite-On (จำรุ่นไม่ได้ แต่ 20x )
  เบิร์น DVD+r ของ hp 16x แล้วผมลืมเซ็ทความเร็วการเขียน คือซัด 16x เลยครับ
  เบิร์น เกือบเสร็จ แล้วมันก็ Error ผมก็เลย Save Log มาให้ชมกันนี่แหละคับ -*-

 5. #5
  OverclockZone Member maxzerker's Avatar
  Join Date
  17 Sep 2006

  Default

  ไม่แปลก ที่เสีย ดันทุรังเอง

 6. #6
  OverclockZone Member kikuano's Avatar
  Join Date
  7 Nov 2006
  Location
  Chiangrai

  Default

  Quote Originally Posted by maxzerker View Post
  ไม่แปลก ที่เสีย ดันทุรังเอง

  ขอบคุณคับที่เตือน

  แต่สงสัยว่า แผ่นมันเขียนว่า 16x นี่ เราไม่สามารถ เขียนได้ที่ความเร็ว 16x หรอคับ?
  ไม่ได้กวนนะคับ แต่อยากรู้จริงๆ T T


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •