คือเกมที่ผมเล่นเนี่ย มันจะมีระบบ GPU Animation ให้ปรับ เท่าที่ทราบมาคือการสั่งงานให้ VGA ของเราประมวลผลอย่างเดียว แต่ถ้าเราไม่เลือกมันจะทำงานคู่กับ CPU
อยากทราบว่า การเลือกใช้ GPU Animation ที่ให้ VGA ทำงานเพียงอย่างเดียว ดีกว่าหรือไม่ครับ