คอมทีี่บ้านอะคับ ผมเพิ่งเปลียน psu ใหม่มาคับแล้วต่อเสร็จแล้วก้เปิดเครื่องวอะคับ แต่เปิดมามันค้างตรงก่อนเข้าวินโดวคับ อยากทราบว่ามันเป็นอะไรคับ