มีสายที่แปลง S-Video เป็น D-Subหรือไม่
อยากจะทำMonitor เป็น TV