การใช้งานโปรแกรมทำStyle&Theme(ทำธีมเบื้องต้น)
---------------------------------------------------------------
โปรแกรม StyleBuilder เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้าง-ตกแต่ง-แก้ไข Style ของวินโดว์ รายละเอียดการใช้งานมีมากมาย ต้องศึกษาและทดลองทำกันเอง ในที่นี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้เท่านั้น..
-----------------------------------------------------------------------------
Link:http://kingkong99.freeforums.org/style-theme-t3375.html