เราะจทำแบบ note book ได้ไหมครับ เลือกใช้ เฉพาะ onboard เวลาทำงานปกติ เล่นเกมก็ค่อยเปิด การทำงาน การด์จอด้วย T_T