คือผมเล่นจาก 2007 มันมีหิมะ แล้วมาเล่น 2009
จบ มาสเตอร์ ลีค ไปรอบและไม่เห็นมีหิมะเลย ตอนแรกคิดว่าเป็นที่สนามมีหลังคาแต่ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ไม่ตกอ่ะ ขนาดเลือกสนานเปิดโล่ง อย่างมากแค่ฝนตก แถมตกแบบ ปลอยๆ อ่ะตกเบาเอง