อยากได้มากมาย ราคาเห็นถูกดี

แต่ไม่รู้ที่เซียร์ รัีงสิจมีวางขายหรือยัง

หรือว่าอีกนานไหมที่วางขาย ??