1.PowerColor 9600Pro ไ่ม่ทราบว่าลง Drivers ของตัวไหนดีครับ พอดีลงของ Catalyst&Driver 7.1, 6.12, 6.10 แล้วปรากฎว่ามันแย่กว่าตัวของ Microsoft ที่วินโดร์มันลงให้อัตโนมัติอีก ไม่ทราบว่าจะลงของอะไร แล้วเวอร์ไหนดีครับ ช่วยแนะนำที

2.เวลาลง Drivers ตัวใหม่ต้องเอาของ Microsoft ที่วินโดร์มันลงให้อัตโนมัติออกด้วยหรือเปล่าครับ แล้วเอาออกยังไงครับ (พอดีเอาออกแล้วตรง Device Manager มันก็ติดตั้งอัตโนมัติเองอีก)