ติดต่อได้ทาง FB Page: Z sword หรือ Z Otaku หรือ Z Anime เพจเดียวกันหมดครับ ทักมาได้ทุกเพจดาบ Elucidator ของ คิริโตะ จาก Sword Art Online

**ราคาพิเศษ 2200 บาท รวมส่ง ###ไม่มีฐานตั้งดาบให้###
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

เจ้าของดาบ: คิริกายะ คาซึโตะ (คิริโตะ) จาก Sword Art Online

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**


ดาบ โทยะโกะ โบคุโตะ ของ คุณกิน จากเรื่อง กินทามะ

**ราคาพิเศษ 1400 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

เจ้าของดาบ: ซากะตะ กินโทคิ จาก กินทามะ

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 0.6 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z sword


ดาบ ซูซุย ของ โซโล จาก One Piece

**ราคาพิเศษ 1700 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**
***แนะนําให้ขึ้นคมเองเพราะสามารถกําหนด ความคม หนา และ บาง ได้ครับ***

เจ้าของดาบ: โรโรโนอา โซโล จาก One piece

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z sword


ดาบ ยูบาชิริ ของ โซโล จาก One Piece

**ราคาพิเศษ 1600 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

เจ้าของดาบ: โรโรโนอา โซโล จาก One piece

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z swordดาบ High Frequency Blade ของ Raiden จาก Metal Gear Rising

**ราคาพิเศษ 2200 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบ และ ปลอกหนังให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**
***แนะนําให้ขึ้นคมเองเพราะสามารถกําหนด ความคม หนา และ บาง ได้ครับ***

เจ้าของดาบ: Raiden จาก Metal Gear Rising

ความยาวดาบประมาณ 112 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1.6 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**
ดาบ ของ Snake eyes จาก GI Joe

**ราคาพิเศษ 1900 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

เจ้าของดาบ: Snake eyes จาก GI joe

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z sword

ดาบของ Storm Shadow จาก GI Joe

**ราคาพิเศษ 1900 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

เจ้าของดาบ: Storm shadow จาก GI Joe

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z sword


ดาบของ ฮัตโตริ ฮันโซ ที่ตีให้ The bride (นางเอก) จาก เรื่อง Kill Bill

**ราคาพิเศษ1700 บาท รวมส่ง และ มีฐานตั้งดาบให้**
**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

เจ้าของดาบ: The bride จาก Kill Bill

ความยาวดาบประมาณ 110 เซนติเมตร
นําหนักดาบประมาณ 1 กิโล กว่า

มูลค่า: ไม่ทราบ

**ใบดาบทําจากเหล็กจริง และ ไม่มีคม เคลือบนํ้ามันกันสนิมอย่างดี**

ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z sword

================================================================================ติดต่อ หรือ ชมรูปเพิ่มเติมอีกได้ที่เพจ Z Otaku หรือ Z Otaku และ Z Anime

ขอบคุณพื้นที่ครับ