สภาพมีซิงค์+พัดลมเดิม มีประกันนิดหน่อยโอเค เสนอมาเลยครับ