รับ VGA Block Titan X หรือ 980Ti Ref. ครับ เสนอมาได้ครับ ขอสภาพดี หรือมือ1ครับ