ขอความช่วยเหลือ ตั้งค่า cisco 1841 ให้ออกเน็ตได้ dhcp auto ครับ รบกวนครั้งเดียว