ตามกระทู้เลยครับ คือ Line Out (รูเสียบหูฟัง) มันพัง เสียงออกข้างเดียว ทดลอง กับทุกหูฟังแล้ว
ผมอยากจะสลับ เอา Line in (รูเสียบไมค์) มาเป็นตัวส่ง สัญญาณลำโพงแทนได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ