ก่อนหน้านี้ก็แชร์ได้นะครับ แต่อยู่ๆก็แชร์ไม่ได้ ก็ไม่ได้ลงโปรแกรมหรือตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนอกจากเล่นเกมตามปกติครับ


Screenshot_2.jpg